Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 166 psl.

kermeneniskan

kermeneniskan „fleisches (Fleisches)“ III 5117 [3532], esantį frazėje (III 5117) noūson kermeneniskan quāits „vnsers fleisches wille“ (= waliaKuna musu „valia … kūno mūsų“ VE 2014–15), dėl vok. (III 5015–16) fleisches „Fleisches, kūno“ (subst.) įprasta laikyti substantyvu – jo acc. sg. fem. lytimi Trautmann AS 356, Endzelīns SV 192, Schmalstieg OP 62, Toporov PJ III 325).
Man rodos, kad pr. (III 5117) kermeneniskan yra ne subst. (acc. sg. fem.), o adjektyvas – jo acc. sg. masc. (masc. – dėl quāits) lytis „kūnišką“ (žr. Mažiulis PKP II 132), čia klaidingai pavartota vietoj nom. sg. (masc.) *kermeneniskas „kūniškas“: ši dėl atrakcijos prieš ją einančios noūson galinio -n okazionaliai perdirbta į acc. sg. (masc.) kermeneniskan „kūnišką“ (dėl jo, t. y. dėl adj. pr. *kermeneniska- „kūniškas“ darybos žr. s. v. I kērmeneniskan); panašaus perdirbimo atvejų yra prūsų kat-muose ir daugiau. Taigi originalo žodis subst. (gen. sg.) vok. fleisches „Fleisches, kūno“ (III 5015–16) į pr. kalbą išverstas kitaip – ne substantyviškai [plg. subst. vok. (III 3013) leibs „Leibes, kūno“ adj. pr. (III 3115) kermeniskans (žr. s. v. kērmeniskai) ir ne į subst. (gen. sg.) pr. *mensas (būtent šiuo žodžiu prūsų raštuose visais kitais atvejais verčiamas vok. Fleisch, žr. s. v. mensā), o adjektyviškai matyt iš asociacijos su adj. vok. leiblich „kūniškas“ (žr. s. v. I kērmeneniskan ir pan.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXII (2) 251.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.