Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 166–167 psl.

kērmeneniskan 1

I kērmeneniskan „leiblichen (dat. sg.) – kūnišką“ III 774–5 [4928] adj. acc. sg. fem. frazėje sirsdau stesmn (sk.: stesmu) kērmeneniskan 167 īstai „neben dem leiblichen Essen – šalia to kūniško valgio“ III 774–5 (= prieg kunischka walgima VE 3214); acc. pl. masc. kermeneniskans „leiblichen (dat. pl.) – kūniškus“ III 958–9 [5931] frazėje seiti poklusmai iouson kermeneniskans Rikijans „seyd gehorsam ewren leiblichen Herrn – būkite paklusnūs jūsų kūniškiems viešpačiams“ III 958–9 (= buket paklusni yussu kunischkiems Wieschpatims VE 416–7).
Adj. acc. sg. kērmeneniskan (III 774–5) yra greičiausiai ne neutr. (sic Trautmann AS 356, Toporov PJ III 325), o fem. lytis (prieš ją einanti stesmu gali turėti ir fem. reikšmę, žr. Endzelīns SV 77) – dėl pažymimojo žodžio īstai (subst. nom. sg. fem., žr. īstai), nors su ja nesuderinto linksniu (panašių nesuderinimų yra nemaža prūsų kat-muose). Adj. acc. pl. kermeneniskans (III 958–9) yra aiškiai ne fem. (sic Toporov l. c.), o masc. lytis (sic, pvz., Trautmann l. c.) – dėl pažymimojo žodžio rikijans (subst. acc. pl. masc., žr. rikijs).
Turime o/ā-kamienį adj. pr. *kērmeneniska- (ar *kērmeniniska-?) „kūniškas“ – sufikso *-enisk- (sudurtinio iš sufiksų *-en- + *-isk-) vedinį iš subst. pr. *kērmen- „kūnas“ (žr. kērmens), plg., pvz., genneniskan (žr.) darybą. Žr. dar kermeneniskan, II kērmeneniskan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.