Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 86 psl.

schlūsnikan

schlūsnikan „Diener – tarnautoją“ III 11719 [7315] (tarna „tarną“ VE 584) acc. sg. masc.; nom. pl. (masc.) schlūsinikai „Diener – tarnautojai“ III 917 [5722] (= tarnais VE 395 instr. pl.). Čia yra subst. pr. (III) *šlūznika- „tarnautojas“ < *slūznika- „t. p.“ (dėl *šl- < *sl- žr. s. v. schlusien) < *slūznīka- „t. p.“ (su nekirčiuotu *) < *slūzinīka- (ar ir *slūzenīka-) „t. p.“ – sufikso *-inīk- (ar *-enīk-) vedinys iš verb. *slūz-ītvei „tarnauti“ (žr. s. v. schlūsitwei), plg. Endzelīns SV 50. Plg., pvz., s. v. crixtnix.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.