Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 134 psl.

smūnenisku

smūnenisku „menschlicher“ III 9123 [5736] (= ßmogischkui VE 3921–22) galbūt taisytina į *smūneniskū = *smūneniskun „žmogišką“ (Endzelīns SV 251) adj. acc. sg. fem. = pr. (III) *zmūneniskun. Yra sufikso *-isk- vedinys iš lyties (nom.-acc. sg. neutr.) subst. pr. (III) *zmūnen „žmogus“ < pr. dial. *zmānen „t. p.“, dėl kurios žr. s. v. smunents (plg. s. v. *smonenawins).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.