Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 143 psl.

spartisku

spartisku „stercke (Stärke) – stiprumas“ III 856 [5328] (= syla „stiprumu“ VE 368) nom. sg. fem. [čia toks linksnis pavartotas klaidingai – dėl vok. (III 845) stercke „Stärke“] = subst. (fem.) pr. *spartisku „t. p.“ (su *-u < * < *) adj. (fem.) *spartisku „stiprus“ – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *sparta- „t. p.“ (žr. sparts), plg., pvz., labbisku (žr.).
Manyti, kad forma (III 856) spartisku esanti dat. sg. fem. (Trautmann AS 434, Schmalstieg OP 63) arba acc. sg. (fem.) *spartiskū = *-un (Endzelīns SV 253), nėra jokio reikalo.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.