Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 58–59 psl.

aytegenis

aytegenis „kleinespecht (der kleine Specht) – mažasis genys“ E 745. Sudurtinis žodis. Sandas ayte- = *aita- (ar *aiti-), padarytas turbūt iš *ei- „eiti“ + *-ta- (ar *-ti-), reiškė maždaug „apsukrus, greitas“, plg. lie. ei-kl-ùs „apsukrus, greitas“ (LKŽ II² 1059t.), ei-gl-ùs „t. p.“ (LKŽ II² 1059), ei-n-ùs „t. p.“ (LKŽ II² 1068), taip pat substantyvus ái-tas „vaikštikas, nenuorama“ (LKŽ I¹36), eĩ-tena „kas greitas“ (LKŽ II² 1069); ayte- = *aita- galėtų būti tiek iš *ai- (plg. lie. áitas, žr. anksčiau), tiek ir iš *ei-. Antrasis sudurtinio pr. aytegenis sandas -genis = -genīs (ar *-genis) yra greičiausiai ne vardažodinis (dėl pr. genix „genys“, kuris nėra diminutyvas, žr. s. v.), o veiksmažodinis – iš verb. pr. *gen- 59 „mušti, kalti“ (žr. guntwei). Vadinasi, pr. *aitagenīs (= aytegenis) reikšmė bus buvusi ne „greitas genys“, o „kas greitai kala“ = „greitakalys“ (nomen agentis), plg. lie. greitavežỹs „kas greitai veža“ Ds, niek(a)darỹs „kas niekus daro“, varkalỹs „kas varį kala“ ir kt.; be to, aytegenis galėtų būti ir iš *aitagenas (plg. deywis E iš *deivas), plg., pvz., lie. rìtmušas (Būga RR I 217). Pr. *aitagenīs, kaip „greitai, apsukriai kalantis“ = „greitai, apsukriai atliekantis savo darbą (genys)“, pagal asociaciją „mažas ↔ apsukrus“ galėjo išriedėti į pr. aytegenis „kleinespecht – mažasis genys“. Apie visa tai plačiau žr. Mažiulis ZfSl XIX 215–218 (ten pat ir lie. áitivaras „aitvaras“, kildinamasis iš *„greitai bėgančio“). Taigi prūsai šį genį pavadino pagal jo elgesį („greitai kalantis“), – panašiai kaip ir kitus genius (žr. kracto, melato). Dėl to hipotezė, siejanti ayte- (ayte-genis) su s. ind. étaḥ „žvilgantis, margas“ (Būga Aist. St. 84; Trautmann AS 297), t. y. hipotezė, kad aytegenis reiškęs „margą genį“ (ne elgesio, o spalvos požymis!), yra labai abejotina, – plg. ir Endzelīns SV 139. Plg. dar Toporov PJ I 66t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 7t.; Hinze LgB IV 187t.; Larsson NCOP 53t.; Matzenauer BKAS 18; Stundžia BSI XVIII 197.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.