Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 211–212 psl.

clattoy

clattoy „klette (Klette) – varnalėšos“ E 292 nom. pl. masc. = pr. *klatɔ̄i „t. p.“ t. y. *klatāi „t. p.“ (su kirčiuotu cirkumfleksiniu *-āi < *-aĩ, plg., pvz., s. v. yccroy), kuris yra matyt iš senesnio pr. *kletaĩ „t. p.“ (dėl pr. *le < *la žr. dar s. v. v. claywio, klantīuns) – germanizmas: plg. v. v. a. klette „varnalėša“, vok. (E 292) klette „t. p.“ (abu – fem.!). Vok. (fem.!) klette „varnalėša“ (nom. sg.), suprastas kaip nom. pl. forma, buvo perdirbtas į pr. (masc.!) *kletai „varnalėšos“ (nom. pl.), plg., pvz., Ryt. Pr. vok. (fem.!) krûse „klostė (Krause)“ (nom. sg.) lie. (masc.!) krū́zai „klostės“ (nom. pl., žr. Alminauskis Germ. I 74), vok. (fem.!) Landwehr (nom. sg.) lie. (masc.!) lántvėrai (nom. pl., žr. Alminauskis Germ. I 78); iš tikrųjų yra nemaža lie. masc. žodžių, skolintų 212vok. fem. žodžių ir, atvirkščiai, – lie. fem. žodžių, skolintų iš vok. masc. žodžių, žr. Alminauskis Germ. I (passim).
Taigi nuomonei, kad pr. (E 292) clattoy esanti fem. (nom. pl.) forma (Trautmann AS 227, 359, Toporov PJ IV 47t.), negalima pritarti. Jai negalima pritarti dar ir štai dėl ko: nominalinė ā-kamienė nom. pl. (fem.) fleksija *-ai yra aiškiai inovacinė (žr. Trautmann AS 227t., Endzelīns SV 63, Mažiulis PKP II 128), žinoma tik III pr. kat-me (ji gal paties A. Vilio padaras); jos nėra E žodynėlyje [žr. broakay, yccroy, straunay, be to, iuriay (iūrin), peadey].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 66.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.