Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 80–81 psl.

lonki

lonki „styeg (Steig, Pfad) – takas“ E 800 nom. sg. fem. = pr. *lunkī su -on- = pr. *-un- (Trautmann AS 372, Endzelīns SV 205, plg. Mažiulis PKP II 317, Toporov PJ V 351tt.) ir su -i = pr. * (žr. Mažiulis l. c., Toporov l. c., kitaip – pvz., Trautmann l. c.). Šis pr.takas“ etimologiškai siejamas su pr. (E) lunkiskampas“ (žr.), lie. leñk-ti ir pan., žr., pvz., Trautmann l. c. (plg. ir Endzelīns l. c.), Toporov l. c. Tokio siejimo kliūtį „Bet kā saskaņot nozīmes?“ (Endzelīns l. c.), man rodos, vykusiai pašalino Toporov l. c. Tik reikia pridurti, kad žodžio pr. „takas“ darybos niekas nėra analizavęs.
Subst. (ī/i̯ā-kamienis) pr. *lunkī „takas“ kildintinas iš (subst.) pr. *„lenktumas“ (plg. ypač Toporov l. c.) ir laikytinas fleksijos (*-ī-/-i̯ā-kamiengalio) vediniu iš adj. (ā-/o-kamienio) pr. *lunkā- „lenktà, išlinkusi“/*lunka- „lenktas, išlinkęs“, plg. lie. subst. plìkė „galvos plikumas“ – fleksijos (ē-kamiengalio) vedinį iš adj. plikà „išplikusi“/plìkas „išplikęs“ (žr. Skardžius ŽD 72); čia pr. ī(i̯ā)-kamiengalis funkciniu atžvilgiu panašus į lie. ē-kamiengalį (plg. s. v. kexti).
Adj. pr. *lunka- (*lunkā-) „lenktas“ = la. (< kurš.) lunks „lankstus, lenktas“ = lie. dial. lùnka- „lenktas“ [su akūtine šaknimi, plg. subst. lie. lùnkaũsis „lenktaausis“ (LKŽ VII 688) < *lùnka-ausis „t. p.“] suponuoja adj. (o/ā-kamienį) balt.-sl. *lúnka- „lenktas, lankstus ir pan.“ (su akūtine šaknimi; dėl šio balt.-sl. adj. žr. dar s. v. v. lunkan, lunkis) – vedinį iš lyties verb. balt.-sl. *lunk- „linkti“, egzistavusios greta verb. balt.-sl. *link- „t. p.“ (čia dėl *-un-//*-in- plg. s. v. guntwei) > lie. liñk-ti „t. p.“ = la. lìk-t „t. p.“ Plg. verb. balt. *link- „linkti“ vedinį adj. balt. (dial.) *linka- „lenktas“, kurio veldiniai – adj. la. lìks „krumm“ (ME II 486) bei lie. lìnkas „lenktas, kreivas“ (LKŽ VII 534); pastarąjį turi ir subst. (mob.) lie. lìnkausis „lenktaausis“ (l. c.) < *lìnka-ausis „t. p.“ (plg. minėtą lie. 81 lùnkaũsis „t. p.“). Dėl verb. balt.-sl. *link-/*lenk- „linkti/lenkti“ žr. s. v. lanctis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 82.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.