Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 122–123 psl.

melato

melato „grunespecht (Grünspecht) – meleta (žalioji)“ E 743 nom. sg. fem. = pr. *melatɔ̄, t. y. *melatā < vak. balt. *meletā „meleta (žalioji, pilkoji) “ (plg. pr. *kametā > *kamatā, žr. kamato), kuris, prieš atsirandant žodžiui vak. balt. *kraktā „meleta (juodoji)“ (žr. kracto), bus buvęs (subst.) balt. dial. *meletā „meleta (juodoji, žalioji, pilkoji)“ [dėl šių trijų genių rūšių žr. Ivanauskas LP III 39tt. (žalioji meleta – Picus viridis L.), 41t. (pilkoji meleta – Picus canus Gm.), 52tt. (juodoji meleta – Dryocopus martius L.)] > lie. meletà „t. p.“ (perdirbtas į lie. dial. melatà „t. p.“, malatà „t. p.“, molatà „t. p.“, žr. LKŽ VII s. v. v.).
Subst. balt. dial. *meletā „meleta (juodoji, žalioji, pilkoji)“ yra, man rodos, iš (subst.) *„ta, kuri táukši (klopft), kala, mùša (schlägt)“ (plg. Fraenkel LEW 401; kalimo garsai būdingi ypač juodajai meletai, žr. Ivanauskas LP III 54), o šis – iš adj. (fem.) balt. dial. *meletā „taukšinti, kalanti, mušanti“ (čia dėl subst. adj. plg. s. v. kamato), kuris laikytinas sufikso *-et- (dėl jo žr. dar Skardžius ŽD 340) vediniu iš verb. balt.-sl. *mel- „… taukšėti (kalti, mušti)“ = *„trinti, malti; taukšėti ir pan.“ (žr. s. v. meltan), vartoto ir ekspresyviai – reikšme „plepėti, taukšti (schwatzen), liežuviu malti“; iš čia – subst. lie. meletà „meleta“ ir „plepys (plepė)“ (LKŽ VII 1030 s. v. meletà 4), plg. rus. 123 меля „plepys (plepė)“ [ verb. sl. *mel- „… taukš(ė)ti, plepėti“ = *„trinti, malti…“].
Taigi subst. balt. dial. *meletā „meleta (juodoji, žalioji, pilkoji)“ [vìsos šios trys meletos priklauso genių (Picariae s. Piciformes) būriui!], kildintinas iš (subst.) *„ta, kuri taukši, kala, muša“, savo semantine kilme labai panašus į subst. balt. „genys“ (žr. s. v. genix).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 14; Hinze LgB V–VI 163; Smoczyński SEJL 386.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.