Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 211–212 psl.

paycoran

paycoran „sebengestirne (Siebengestirn) – sietynas“ E 6 nom. sg. neutr., kurio nei daryba, nei pati etimologija nėra išaiškinta (žr. Trautmann AS 388 ir liter., Endzelīns SV 218).
Tai, ką dėl šio pr. žodžio kilmės esu rašęs PKP II 14 (išn. 5) ir Blt XV 43, čia išdėstysiu plačiau.
Pr. (E 6) paycoran „sietynas“ taisytinas į paytoran = pr. *paitɔ̄ran „t. p.“ (ar *paitŭran), t. y. pr. *paitāran „t. p.“, o šis kildintinas iš subst. (neutr.) *„tai, kas panašu į spiečių (bičių)“ adj. (neutr.) pr. *paitāran „panašus į spiečių“ (dėl adj. neutr. subst. neutr. žr., pvz., s. v. giwan), kuris – sufikso *-āra- vedinys iš subst. (turbūt ā-kamienio) pr. *paitā „spiečius“. Dėl tokio pr. (vak. balt.) adj. darybos plg., pvz.,: kurš. (vak. balt.) subst. *berźā „beržas“ (žr. s. v. berse) adj. *berźāra- „beržinis“, iš kurio kildintinas kurš. 212 ež. *Berźāra- > lie. (žem.) ež. Béržoras (Platelių apyl.), plg. Skardžius ŽD 307.
Subst. pr. *paitā „spiečius“ < *„spietimas(is)“ – fleksijos vedinys iš verb. vak. balt. (balt. dial.) *peit-/*pit- „spiesti(s)“ [plg., pvz., lie. verb. ner̃š- (ner̃šti) „leisti ikrus“ subst. naršà „neršimas“, žr. Skardžius ŽD 38] < *speit-/*spit- „t. p.“ < balt. *speit-/*spit- „spausti(s) į krūvą; spiesti(s)“ (žr. toliau). Dėl to verb. vak. balt. (balt. dial.) *peit-/*pit- < balt. *speit-/*spit- plg., pvz., verb. balt.-sl. dial. *per-/*pir- (> lie. per̃ti ir kt.) < balt.-sl. *sper-/*spir- (žr. s. v. spertlan), žr. Fraenkel LEW 874.
verb. balt. *speit-/*spit- „spausti(s) į krūvą; spiesti(s)“ atsirado lie. spiẽt- (spiẽsti) „leisti spiečių; telkti į būrį“ (LKŽ XIII 392tt.), spit- (spìsti) „spiestis“ (LKŽ XIII 451t.), speĩt- (speĩsti) „apsupti, prispirti, prispausti“ (LKŽ XIII 370 s. v. 1 speĩsti), la. spiêst „spiesti“ (ME III 1006 s. v. II spiêst) ir kt. (žr. Fraenkel l. c.).
Verb. balt. *speit-/*spit- „spausti(s) į krūvą; spiesti(s)“ kildintinas iš verb. ide. dial. (balt.) *sp(h)eit-/*sp(h)it- „(tam tikru būdu) spausti(s)“, o šis – determinatyvo *-t- išplėstas verb. ide. *sp(h)ei-/*sp(h)i- „t. p.“ lo. (*spi-d- ) spissus „tankus, storas“, gr. σπί-διος „ištemptas“ (Frisk GEW II 766) ir kt. [kai kuo plg. Pokorny IEW I 987t. s. v. 3. sp(h)ē(i)-].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 95, 96.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.