Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 261–262 psl.

perēit

perēit „kummen (kommen) – ateiti“ III 4511 [336] (= ateiti VE 1714 inf.), „komen (kommen) – t. p.“ III 5116 [3531] (= ateiti VE 2014 inf.), „t. p.“ III 1133 [6931] (= eiti VE 6010 inf.), perēit „kommen – 262 t. p.“ III 1319 [7932] inf.; praes. 3 sg. perēit „kompt (kommt) – ateina“ III 579 [3914] (= ateis VE 237, fut. 3 sg.), pereit „kombt (kommt) – t. p.“ III 4916 [3513] (= ateiti „ateina“ VE 1916), perēit „komme – teateina“ III 4914 [3511] (= ateik VE 1914); praes. 1 pl. (winna) perēimai „(herauß)-kommen – (oran, laukan) ateiname“ III 6318 [434] (= ischeiti VE 265 inf.); opt. 3 sg. pareysey „zukomme – teateinie“ II 915 [133], pereīlai [perēilai (PKP II 130 – III 4918) – klaida] „komme – teateina“ (sk. perēilai) III 4918 [3515] (= ateitu „ateitų“ VE 193); imperat. 3 sg. pergeis „zukomme – ateik“ I 915 [75].
Turime verb. (inf.) pr. (I, II, III) *perēi-(tvei) „ateiti“ (dėl pr. *ēi-tvei „eiti“ žr. s. v. ēisei). Greta šios lyties matyt buvo ir lytis verb. (inf.) pr. dial. *parēi- „t. p.“ [plg. pr. (II 915) parey-sey (žr. anksčiau) ir pr. (III) parei-īngiskai [pareiīngiskai] (žr.), žr. Endzelīns SV 98], sietina su lie. pareĩ-ti „t. p.“, la. dial. pàrie-t „t. p.“ (ME III 158). Žr. s. v. v. per, per-.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 252t., 256t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.