Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 364 psl.

pusne

pusne „stefel (Stiefel) – pušnis“ E 499 nom. sg. fem. = pr. *pusnē, kuris (ē-kamienis) yra matyt vietoj senesnio subst. (i-kamienio, nom. sg. fem.) pr. *pusnis „t. p.“ (plg., pvz., s. v. blusne); iš čia bus atsiradęs lie. dial. (Kuršių marių žvejai) pušnìs „t. p.“ (plg. Trautmann AS XI, Sabaliauskas LKK VIII 112) su lie. -š-, transformuotu iš pr. *-s- [plg. lie. dial. dùmšlė̃ su -š-, transformuotu iš vak. balt. (kurš. ir pan.) *-s-, žr. s. v. dumsle].
Subst. (i-kamienį, fem.) pr. *pusni- „pušnis“ kildinu iš subst. *„pūstumas“, laikydamas jį fleksijos vediniu iš adj. pr. *pusna- „pūstas (išsipūtęs)“ [plg., pvz., lie. adj. drūtas subst. (i-kamienis) drūtìs „drūtumas“, žr. Skardžius ŽD 53], o šį – sufikso *-na- vediniu iš verb. balt. *pus- „pūstis“ (žr. s. v. pausan); plg. lie. (verb. bál-ti ) adj. bál-nas „baltas“ ir kt. (žr. Skardžius ŽD 215t.). Lie. dial. pušnìs kilmę, visai neminėdamas pr. pusne, kitaip suvokia Fraenkel LEW 680.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 493.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.