Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 136–137 psl.

smūnint

smūnint „ehren – gerbti“ III 2918 [252] (= garbink VE 1012), smunintwey „t. p.“ II 513 [119], somonentwey „t. p.“ I 513 [510] inf.; imperat. 2 sg. smuninais „ehre – gerbk“ III 951 [5926] (= garbink VE 4021).
Hipotezės, kad šis pr. verb. – slavizmas (Trautmann AS 432), teisingai nepalaikė Endzelynas (FBR II 10t., SV 252), kuris pritarė Bernekeriui (PS 152), suponavusiam, kad šis pr. verb. giminiuojasi su subst. pr. (III) smūni „Person“ (jis iš tikrųjų yra ne „Person“, o „der Personen“ = „asmenų, žmonių“, žr. smūni), smunents ir pan. Tokiai Bernekerio nuomonei esu pritaręs ir aš (PKP II 189, plg. Schmalstieg OP 193), jai iš principo pritariu ir dabar (žr. toliau). Tačiau svarbiausia to pr. verb. kilmės problema – jo daryba iki šiol nebuvo analizuota [mano hipotezė (PKP II 189) 137 yra ydinga, žr. toliau]; be to, nebuvo paaiškinta, kodėl lytis (I 513) *smonentwey (visų teisingai taisoma iš somonentwey) parašyta su raidėmis –o- ir –e- (-en-), o lytis (III 2918) smūnint (taip pat II 513 smunintwey) – su raidėmis –ū- ir –i-.
Iš anksčiau pateiktosios medžiagos dėl verb. pr. (II, III) „gerbti“ reikia atstatyti verb. (inf.) pr. (II, III) *zmūnintvei (*zmūnint) „gerbti“ su kirčiuotu *-ū- (ir nekirčiuotu *-in-). Pr. (I 513) *smonentwey „gerbti“ (taisytinas iš somonentwey) atspindi lytį (inf.) pr. dial. (I) *zmūnintvei „t. p.“ [< pr. (kat-mų) *zmūnintvei „t. p.“] su nekirčiuotu (*-ū- >) *-ŭ- (todėl parašytu raide –o-, žr. PKP II 252) ir kirčiuotu diftongu *-in-, kuris buvo akūtinis, vadinasi, su jo trumpuoju (nepailgintu!) balsiu *-ĭ- (todėl parašytu raide –e-). Plg., pvz., inf. lie. bránginti (su kirčiuotuan- ir nekirčiuotu –in-) bei brangìnti (su nekirčiuotu –an- ir kirčiuotu akūtiniu –ìn-).
Inf. sufiksą *-in- (*-intvei) turėję pr. verba causativa morfologiškai kontaminavosi su inf. sufikso *-ī- (*-ītvei) verba causativa resp. intensiva (žr., pvz., s. v. erschwāigstinai; plg. lie. dal-ìnti/dal-ýti, daig-ìnti/dáig-yti ir kt., žr. Skardžius ŽD 545tt.), kurie ne vienur net išvirto į inf. sufikso *-in- pr. verba causativa resp. intensiva (žr., pvz., s. v. v. etbaudinnons, wartint). Į visa tai atsižvelgiant reikia manyti, kad verb. (inf.) pr. (kat-mų) *zmūnintvei „gerbti“ < pr. *zmānintvei „t. p.“ yra vietoj senesnio verb. (caus., inf.) pr. *zmānītvei „t. p.“ (žr. dar s. v. smūnin), kildintino iš verb. pr. *„laikyti žmogumi“ (plg. lie.: ãnas jo nelaĩko žmogum̃ „jis jo negerbia“ DS) < „daryti žmogumi“ (plg. lie.: to pijõko jau nebepadarýsi žmogum̃ „to girtuoklio jau nebepadarysi visų gerbiamu žmogumi“ Ds) – vedinys iš subst. (i-kamienio) pr. *zmāni- „žmogus, žmonės“ (dėl jo žr. s. v. smoy); plg. lie. [subst. (i-kamienis) dalìs ] verb. dalýti ir kt. (dėl jų žr. Skardžius ŽD 524t.).
Pastaba. Verb. pr. (kat-mų) *zmūnint(vei) „ehren“ turėjo sinonimą verb. pr. (III) *teisint „ehren“, dėl kurio žr. teisint.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 119t.; Smoczyński LAV 345tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.