Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 142 psl.

sparyus

sparyus „anger (Anger) – ganykla (ganomoji vieta)“ E 798 nom. sg. masc. („bez drošas etimoloģijas“ Endzelīns SV 252, žr. ir Trautmann AS 433) yra pr. *sparʹus „t. p.“ < *sparjus „t. p.“, kuris galėtų būti iš (subst.) pr. *„tam tikras aptvaras“ < *„spyriais atitverta vieta“ < *„užspyrimas (užtvėrimas)“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. (polisemiško!) pr. *sper-/*spir- „…užspirti (sperren)“ [< *„spirti (mit dem Fuße stoßen)…“, žr. s. v. v. sparts, spertlan]; plg. lie. (verb. reñka/riñkti ) subst. rañkius „rinkimas“ (Skardžius ŽD 77).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.