Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 144 psl.

specte

specte „bat (Bad) – prausimas“ E 555. Jis, be abejo, giminiuojasi su spagtas (žr.), spigsnā (žr.), tačiau visų jų kilmė nebuvo išaiškinta (žr. Trautmann AS 433t., Endzelīns SV 252, Schmalstieg OP 65, 79).
Subst. (ē-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (E 555) specte „prausimas“ = pr. *spektē (ar *spēktē?) „t. p.“, t. y. *spegtē „t. p.“ kildinu iš subst. (i-kamienio, fem.) vak. balt. *spegtis „šlakstymas“ < *„lašinimas, varvinimas“, laikydamas jį sufikso *-ti- vediniu iš verb. (praes., praet., inf.) vak. balt. *speg- „lašinti, varvinti“ < verb. (praes., praet., inf.) balt. (dial.) *speg- „t. p.“ (žr. s. v. spagtas). Iš pastarojo (jo kilmė neaiški) vėliau bus išriedėjęs verb. balt. dial. *speg- (praes.)/(praet., inf.) *spēg- „lašinti, varvinti“ (žr. s. v. spigsnā), plg. s. v. grobis. Plg. lie. subst. kẽstė „kartis, smaigas“ (LKŽ V 639) kẽstis „t. p.“ (i-kamienis, LKŽ V 645) < „(s)kėtimas ir pan.“ – sufikso -ti- vedinį iš verb. *ket- „(s)kėsti ir pan. kẽčia/kė̃tė/kė̃sti „t. p.“ (dėl jo dar žr. Urbutis BEE I 77tt.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.