Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 147–148 psl.

staydy

staydy „eunitcze“ E 311, taisytinas į scaydy „ennitcze“ = „Gabeldeichsel am Kummetgeschirr“ (Trautmann AS 435 ir liter.) = „iena“ = pr. *skaidī „t. p.“ nom. sg. fem. (ī/i̯ā-kamienis, žr. s. v. kexti), kuris gali būti iš subst. *„tam tikra kartelė“ < *„atpjova“ < *„tai, kas atskirta, atpjauta“ < *„atskyrimas, atpjovimas“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *skeid- „atskirti, atpjauti, atrėžti“ < 148 balt. *skeid- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. skijstan). Plg., pvz., lie. verb. bė̃g-ti subst. bė̃g-ė „bėgimas“ (Skardžius ŽD 71), dėl kurio fleksijos santykio su pr. * (*skaid-ī) žr. s. v. kexti.
Subst. pr. (E 311 scaydy kilmę gerokai kitaip suvokia Trautmann l. c., Endzelīns SV 248. Žr. dar s. v. staytan.
Lie. skỹdas „Schild“, skydã (skỹdą) „t. p.“ (LKŽ XII 861t.) bei la. šķīda „t. p.“ (ME IV 48), kuriuos Būga (RR II 624) laikė germanizmais, galėtų suponuoti subst. (o- resp. ā-kamienį) balt. dial. *skīda- (gal neutr.)/*skīdā „tam tikra lenta“ = „pliauska“ = *„tai, kas atskìrta, atskélta“ (plg. s. v. staytan) – fleksijų vedinius iš verb. balt. *skīd- (*skeid-) „atskirti, atskelti“ (dėl jo žr. s. v. skijstan); plg. Karaliūnas Blt XXX 30tt. ir liter.
Reikia pridurti, kad į žodžių pr. *skaidī, lie. skỹdas, taip pat pr. *skaitan (žr. staytan) ir jų giminaičių darybą – svarbiausią jų etimologijos aspektą iki šiol buvo mažai kreipta dėmesio.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 123.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.