Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 192–193 psl.

tickars

tickars „rechter – tikras“ III 479 [3327] (= tikru VE 1811 instr. sg.), „recht – t. p.“ III 7713 [4934; žr. PKP II 162, išn. 345] (= tikrai VE 3222 adv.), „schlecht – paprastas, tikras“ III 6120 [4121; žr. PKP II 143, išn. 237] (= prastas „paprastas, tikras“ VE 2512), tickers „ein richter (ein rechter) – tikras“ GrA 82, „judex – t. p.“ GrF 81 (žr. PKP II 60, išn. 89) adj. nom. sg. masc.; nom. sg. fem. tickra „rechte – tikrà“ III 9710 [6120] (= tikra VE 428 nom. sg.); acc. sg. masc. tickran „rechtem – tikrą, teisingą“ III 11930 [7511] (= tikrò „tikroje“ VE 599), tickran „rechten – t. p.“ III 12322 [779]; nom. pl. masc. tickrai „rechte – tikri“ III 4710 [3327] (= tikraiseis „tikraisiais“ VE 1812); dat. sg. fem. (subst.) tickray „(der) rechten (der Rechten) – dešinei (rankai)“ I 92 [532], tickaray „t. p.“ II 92 [1131] (žr. PKP II 86, išn. 12); žr. dar s. v. v. entickrikai, nitickran.
Iš tos medžiagos (I, II, III Gr) matyti, kad buvo: a) adj. nom. sg. masc. pr. *tikars „tikras, paprastas“ iš *tikr̥s „t. p.“ < *tikras „t. p.“, b) adj. nom. sg. fem. pr. *tikrā „tikra“ bei subst. – dėl vok. die Rechte „dešinė (ranka)“ – pr. (I, II) *tikrā „t. p.“ (plg. tickrōmien, žr.).
193 Adj. pr. *tikras „tikras“ < balt. *tikras „tinkamas“ (> lie. tìkras, la. tikrs), kuris – sufikso *-ra- vedinys iš verb. balt. *tik- „tinkamam būti“ (žr. teickut); plg., pvz., adj. lie. gùd-ras „gudrus“ darybą [iš verb. gud- (gùsti)], žr. Skardžius ŽD 229.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 133; Smoczyński SEJL 676.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

    Šis žodis paliudytas ir Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“. 1653 m. leidimo 19 psl. rašoma: „Consonantes interdum transponuntur, ut: madla pro malda oratio, tikars pro tikras rectus, verus, Pruſſicè.“ Pažodžiui tai verčiu taip: Priebalsiai kai kada sukeičiami vietomis, pavyzdžiui madla vietoje [lietuviško žodžio] malda „malda“, tikars vietoje tikras „teisingas, tikras“, prūsiškai.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-08
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.