Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 263 psl.

wormyan

wormyan „rot (rot) – raudonai“ E 463 adv. (žr. s. v. gelatynan) = pr. *vɔ̄rmjan „t. p.“ = (t. y.) *vārmjan „t. p.“ (su cirkumfleksiniu *-ār-) suponuoja adj. (i̯o-/i̯ā-kamienį) pr. *vārmja- „raudonas“, kurį atspindi ir lytys (apkraipytos) warmes „roter – raudonas“ GrG 91, warmun „roth (rot) – t. p.“ GrA 100, warnm „rott (rot) – t. p.“ GrF 101, varum GrH (žr. PKP II 59). Žr. dar urminan.
Adj. pr. *varmja- „raudonas“ yra iš *„tas (ta), kurio spalvà – kirmėlė̃s resp. vabzdžio (raudona, rausva)“ – fleksijos (t. y. kamiengalio *-ja-/*-jā-) vedinys iš subst. pr. *varmas „kirmėlė; vabzdys“ < balt. (dial.) *varmas „t. p.“ (> lie. var̃mas „gylys, sparva; uodas“), kuris giminiuojasi su sl. (dial.) *vьrmьje (su *-ьr- < *-ir- < *-r̥-) „kirmėlės, vabzdžiai“ (> s. rus. вермие „skėriai, kirmėlės, ukr. верм-яний „raudonas“), germ. *wurma- (su *-ur- < *-r̥-) „kirmėlė“ [> go. waurms „t. p.“, ags. wurma „purpuro (tamsiai raudonų dažų) sraigė“ ir kt.], lo. vermis (su -er- < *-or- < *-r̥-) „kirmėlė“ ir kt.
Tie subst. yra atskiruose ide. dialektuose atsiradę (sufiksų su *-m-) dariniai iš tokių verb., kurie kilę iš verb. ide. *u̯er-/*u̯r̥- „suk(io)ti(s)“, žr. Pokorny IEW I 1152.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1291; Larsson FsKlingenschmitt 367; Lehmann GED 397; Matzenauer BKAS 139; Nepokupnyj BSI XVII 104tt.; Orel HGE 476; Smoczyński SEJL 723 išn. 529; Vaan EDL 665.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 187 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.