Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 256 psl.

witwago

witwago „wasserhuͤn (Wasserhun) – nendrinė vištelė“ E 756 nom. sg. fem. = pr. *vītvagɔ̄, t. y. *vītvagā. Tai pavadinimas vandeninių vištų šeimai (Rallidae) priklausančio paukščio – matyt nendrinės vištelės (Gallinula chloropus L.), kuri (kaip ir kiti jos šeimos paukščiai) „nesiriboja vandeniu ir žeme, bet kopinėja ir karklais, nendrėmis, asiūkliais“ (Ivanauskas LP II 101; išretinta mano – V. M.).
Subst. (fem.) pr. *vītvagā „nendrinė vištelė“ kildinu iš adj. (fem.) pr. *vītvagā- „karklinė, žilvitinė“, kuris sufikso *-agā (*-aga-) vedinys iš subst. (neutr.) pr. *vītvan „žilvitis, karklas“ (žr. witwan), plg. s. v. karyago.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 20t.; Hinze LgB V–VI 168; Matzenauer BKAS 148.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.