Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 156–157 psl.

brewinnimai

brewinnimai „foͤrdern (fördern) – padedame, pagelbėjame“ III 3114 [2517] = *brʹavinimai praes. 1 sg. Pr. (inf.) *brʹavin-tvei „padėti, pagelbėti“ yra sufikso -in- vedinys – frekventatyvas ar kau-zatyvas (plg. wartint, žr.) iš verb. pr. *brʹau-, kuris reiškė matyt „stumti priekin“ (žr. toliau) = lie. dial. briáu-ti(s) „stumti(s) priekin, spausti(s)“ resp. bráu-ti(s) „t. p.“ (LKŽ I² 1037t. resp. 1019t., abi lytys pažįstamos, atrodo, labiau Ryt. Prūsijos ir kaimyninėms lie. šnektoms). Pr. *„stumti priekin“ > „padėti, pagelbėti“ evoliucijai akstinas bus buvęs pačioje pr. kalboje, plg. semantinės neutralizacijos atveją, pvz., lie. pasakymuose: pastùmk, árkliui bus lengviaũ „pastumk, arkliui bus lengviau (išvežti įklimpusį vežimą)“ ir padė́k (pagélbėk), árkliui bus lengviaũ „t. p.“ Ds. Tačiau tą pr. semantinę evoliuciją nulėmė įtaka žodžio vok. foͤrdern (III 3013) „priekin stumti, varyt“ > „padėti (pagelbėti)“ (Paul DW 198).
Pr. *brʹau- „stumti priekin“ = lie. briáu-/bráu- „t. p.“ (akūtas – turbūt vietoj pirmykščio cirkumflekso) suponuoja balt. *breu- (: *brau-) „iš(si)kišti“ < „aštriai kyšoti“ (iš čia lie. briau-nà „ko nors aštruma, kampas“) < ide. *bhreu- (: *bhrou-) „būti (iš)raižytam“ ir „raižyti, rėžti“ lie. braũ-kti „streichen, reiben“ = 157 la. bràu-kt „streichen abstreifen“, lie. braũ-žti „ritzen, streifen, la. bru-žât „reiben“, s. sl. brъ-selъ „šukė“, serb.-chorv. brú-siti „galąsti“, s. isl. brjóta „laužti“ ir kt. ir t. t., žr. Pokorny IEW I 169tt., plg. Fraenkel LEW 54t.; plg. dar Toporov PJ I 251t. (ir liter.). Ide. *bhreu- (:*bhrou-) „raižyti, rėžti“ yra sufikso *-eu- (: *-u-) vedinys iš ide. *bher- „t. p.“ (plg. Pokorny l. c.). Žr. dar s. v. v. braydis, brisgelan, brokis, brusgis, wubri.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 30; Orel HGE 60; Rix LIV 96; Smoczyński DL 141tt., LAV 68t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.