Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 279 psl.

enwangan

enwangan „endlich – pagaliau“ III 5522–23 [395] = *envangan adv. (= ant gala „ant galo, pagaliau“ VE 2218) – prepozicinis adv. en (žr. en) + acc. sg. *vangan „galas“ (žr. wangan). Taigi šio prepozicinio adv. reikšmė „pagaliau, endlich“ išriedėjo iš „į galą“ (plg. ant gala „pagaliau“ VE, žr. anksčiau) arba (?) iš „galè, am Ende“ (pr. en + acc. gali reikšti ir iness., žr. s. v. en); plg. dar, pvz., s. v. entickrikai. Be to, pr. (*en *vangan >) adv. *envangan (= enwangan) savo formos (*-an) atžvilgiu buvo labai panašus į pr. labb-an „gerai“ (adv. = nom.-acc. sg. neutr.) tipo adverbijus. Žr. dar enwāngiskan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.