Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 376 psl.

giwei

giwei „Leben – gyvenimas“ III 7521–22 [4920] nom. sg. fem.; gen. sg. gijwis „Lebens – gyvenimo“ III 12320 [777]; acc. sg. gijwin „Leben – gyvenimą“ III 11319 [718], geiwin „t. p.“ I 910–11 [72], geywien „t. p.“ II 911 [1136]. Yra pr. semb. *geivei (nom. sg. fem.) su pridėtu -i (žr. Endzelīns SV 64 ir liter.) iš pr. *gīvē „gyvenimas“ = la. dzîve „t. p.“, kurie abu darybiškai sietini ne su adj. balt. *gīva- (žr. gijwans), o su verb. balt. *gīv-/*gī- „gyventi“ (žr. giwassi), plg., pvz., lie. bė̃gė „bėgimas“ ( bė́g-a bė́g-ti). Taigi pr. *gīvē „gyvenimas“ = la. dzîve „t. p.“ bus atsiradę iš „gyvenimas“ = *„gyvenimo procesas“, plg. s. v. v. giwan (žr. dar Mažiulis PKP II 160, išn. 328), giwato. Plg. Toporov PJ II 256 ir liter.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.