Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 97 psl.

kalte

kalte „marck (Mark) – markė (moneta)“ GrG 80, calte „ein margk (Mark) – t. p.“ GrA 35, „margk, forum (Mark) – t. p. GrF 26 (žr. PKP II 58, išn. 66). Galėtų būti pr. *kaltē (arba su *-e < *-e) – ē-kamienis (kitaip žr. PKP II 40, išn. 161).
Subst. pr. *kaltē „markė (moneta)“ yra iš *„tai, kas kirsta, kalta“ – sufikso *-tē- vedinys iš verb. pr. *kal- „kirsti, kalti“ (< balt. *kal- „kirsti“, žr. s. v. kalopeilis). Dėl darybos plg., pvz., pr. *grēnztē (žr. greanste), *abglābtē (t. y. *abglɔ̄btē, žr. abglopte), lie. dial. paklõtė „paklodė“ [< „tai, kas paklota (paklojama)“ verb. lie. pakló- „pakloti“] ir kt. Pr. *kaltē „markė (moneta)“ < *„tai, kas kir̃sta, kálta“ dėl semantikos plg., pvz., rus. рубль „rublis (moneta)“ – vedinį iš verb. rus. руб-ить „kirsti, kalti“. Plg. Mažiulis PKP II 40, išn. 161.
Žr. dar Trautmann AS 351 (ir liter.), Endzelīns SV 188, Toporov PJ III 180t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 250.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.