Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 224–225 psl.

klumstinai

klumstinai „anklopffet (klopft an) – beldžia“ III 1191–2 [7326] (= tusken „beldžia“ VE 5811) praes.sg.; imperat.pl. ktumstinaitai „klopfet (klopfet) – belskite“ III 11726 [7320] (= tuskenket 225 „belskite“ VE 589). Šio pr. žodžio daryba iki šiol neatskleista, todėl ir jo etimologija nėra aiški (žr. Toporov PJ IV 82t. ir liter.).
Verb. (inf.) pr. (III) *klumstin-tvei „belsti“ (ar perdirbtą į pr. *klumstinā-tvei „t. p.“) kildinu iš senesnio verb. (iterat.) pr. *klumstī-tvei „dažnai belsti“ = „dažnai kaukšinti“: čia pr. (III) *-ī- iš pirmykščio pr. *-ī- (ne iš pr. *-ē-!) buvo pakeistas į pr. *-in- (plg. s. v. v. erschwāigstinai, etbaudinnons). Verb. (iterat., inf.) pr. *klumstī-tvei „dažnai kaukšinti“ < *klumpstī-tvei „t. p.“ [keturių (!) priebalsių segmentas pr. *-mpst- (jame priebalsį pr. *-p- buvus spėja ir Toporov l. c. ir liter.), vos tik atsiradęs (iš *-mp- + *-st-, žr. toliau), tuoj pat supaprastėjo į pr. *-mst-] laikytinas sufikso *-stī- vediniu (iterat.) iš verb. pr. *klump- „kaukšėti“ [plg., pvz., lie. dùr-ti (iterat.) dùrsty-ti irpan., žr. Skardžius ŽD 537t.] ar pr. *klumb- „t. p.“ Šį verb. pr. *klump- (*klumb-) „kaukšėti“ vedu (ekspresyviškai) iš verb. pr. *„kaukšint eiti“ < *„sunkiai eiti“ (= lie. klùmp-ti „t. p.“ LKŽ VI 172t. s. v. 1 klùmpti) < *„linkčiojant eiti“ < (verb. pr.) *klump- (*klumb-) „link(sė)ti tam tikru būdu“ [= lie. klum̃pti „t. p.“ (= „klupti, linkti“ LKŽ VI 173 s. v. 2 klum̃pti)], dėl kurio kilmės žr. s. v. v. clumpis, klupstis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 199t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.