Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 53 psl.

lāustīngiskan

lāustīngiskan „demut (Demut) – nusižeminimą, nuolankumą“ III 973 [6114] subst. acc. sg. fem. (= passiszeminima „nusižeminimą“ VE 42) – sk. lāustingiskan (Trautmann AS 370) = pr. *lāustingiskan. Turime subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *lāustingisku „nusižeminimas, nuolankumas“ adj. (ā-kamienis, nom. sg. fem.) pr. (III) *lāustingisku „nusižeminęs, nuolankus“ (< * < *), o šis – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr.*lāustinga- „t. p.“ (žr. lāustingins). Plg., pvz., subst. (nom. sg. fem.) pr. *labisku „gerumas“ darybą (žr. labbisku).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.