Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 93–94 psl.

maddla

maddla „Bitte – malda, maldavimas“ III 4714 [3331] (= praschimas „prašymas“ VE 1815), III 4913 [3510] (= praschimas VE 1913), III 514 [3522] (= praschimas VE 203), III 5121 [371] (= praschimas VE 2019), III 5319 [3718] (= praschimas VE 2116), III 5513 [3731] (= praschimas VE 228), III 571 [398] subst. nom. sg. fem.; acc. sg. (fem.) madlan „Gebet – maldą, maldavimą“ III 4917 [3514] (= praschima „prašymo“ VE 1917), III 519 [3526] (= maldos VE 208 gen. sg.), III 5517 [391] (= maldò „maldoje“ VE 2212), „Bitte – t. p.“ III 9113 [5728] (= maldas „maldos“ VE 3911 nom. pl.), „Beten – t. p.“ III 9718 [6126] (= melstisi „melstis“ VE 42 inf.), madlin „Gebet – t. p.“ III 492 [351] (= maldo „maldoje“ VE 192), III 4918 [3514] (= maldo „maldoje“ VE 1917), III 5110 [3526] (= maldo „maldoje“ VE 208), „Bitte – t. p.“ III 535 [376] (= maldos VE 213 gen. sg.), „Gebet – t. p.“ III 536 [376–7] (= maldo „maldoje“ VE 214), III 552 [3722] (= maldoje VE 2120), „Bitte – t. p.“ III 554 [3724] (= malda „maldą“ VE 2122), „Gebet – t. p.“ III 575 [3911] (= maldoie „maldoje“ VE 233), III 8313 [5317] (= malda „maldą“ VE 3520), III 8511 [5331] (= malda „maldą“ VE 3613), III 9712 [6121] (= maldosu „maldose“ VE 429), III 998 [6137], III 1118 [6916], 94 III 11115 [6921], III 12115–16 [7523]; nom. pl. (fem.) madlas „Bitte – mal̃dos, maldavimai“ III 5716 [3919] (= maldas „mal̃dos“ VE 2312). Žr. dar pramadlin.
Turime (tik iš III kat-mo) gana dažnai (religiniai tekstai!) pavartotą (28×) ā-kamienį subst. (fem.) pr.: a) nom. sg. maddla „malda, maldavimas“ (7×) = pr. *madla „t. p.“ < *madlā „t. p.“ [kirčiuotas skiemuo – *ma- (tai rodo parašymas maddla)], b) nom. pl. madlas „mal̃dos, maldavimai“ (1×) = pr. *madlas „t. p.“ < *madlās „t. p.“, c) acc. sg. madlan „maldą, maldavimą“ (5×) = pr. *madlan „t. p.“ ir d) acc. sg. madlin „t. p.“ (15×) = pr. *madlin „t. p.“ Pastaroji acc. sg. forma (jos kilmė iki šiol neišaiškinta) inovacinę fleksiją pr. semb. (XVI a.) *-in greta senosios pr. *-an turi, man rodos, ypač dėl to, kad visų XVI amžiaus pr. semb. deklinacijų (subst., adj.) populiariausios acc. sg. linksnio bei vadinamojo casus generalis (acc. sg. = gen. pl.) fleksijos buvo dvi – „gretiminės“ pr. *-an ir pr. *-in (plačiau apie visus šiuos gana sudėtingus pr. morfologijos klausimus – kitąkart).
Subst. pr. (III) *madla „malda, maldavimas“ (XVI a.!) < pr. *madlā „t. p.“ visuotinai laikomas skoliniu iš lenk. *modła „t. p.“ (žr., pvz., Berneker PS 305, Trautmann AS 373, Būga RR I 319, II 167, Endzelīns SV 206, Milewski Sl. Occ. XVIII 38, Fraenkel LEW 432, Schmalstieg OP 58). Tačiau man rodos, kad pr. *madlā „t. p.“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *madl-ītvei „maldauti“, ir nei vienas, nei kitas nėra skolinys (žr. s. v. madlit).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 320; ESSJ XIX 85t.; Matzenauer BKAS 84.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

    Šis žodis paliudytas ir Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“. 1653 m. leidimo 19 psl. rašoma: „Consonantes interdum transponuntur, ut: madla pro malda oratio, tikars pro tikras rectus, verus, Pruſſicè.“ Pažodžiui tai verčiu taip: Priebalsiai kai kada sukeičiami vietomis, pavyzdžiui madla vietoje [lietuviško žodžio] malda „malda“, tikars vietoje tikras „teisingas, tikras“, prūsiškai.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-08
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.