Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 181 psl.

ni

ni, ny (I – 8×), ni- „nicht – ne (ne-), nė“: ni „t. p.“ I 53 [53], II 115 [138], III 2714 [2311], ny „t. p.“ I 56 [55], ni- „t. p.“ I 1116 [717], II 1117 [1316], III 277 [236] ir kt. (pilną sąrašą žr. Trautmann AS 383) praef. = pr. *ni- „ne-“, kurį kildinu iš prtc. pr. * „nė“ < * „t. p.“ (plg. Berneker PS 310) – iš nekirčiuoto (proklitinio!) segmento, plg. nekirčiuotą („enklitinį“!) segmentą – pvz., verb. fleksiją (2 pl.) pr. *-tē, kuri virto į *-tī > *-ti ne tik II bei III, bet ir I kat-mo pr. šnektose (žr. Endzelīns SV 105, žr. dar s. v. kīrki).
Prtc. pr. * „nė“ bei lie. „t. p.“, la. , sl. *ně- [> s. sl. ně-kъto „kažkas“ (plg. lie. žem. nė̃-kas „niekas“) ir kt.] suponuoja prtc. balt.-sl. * (Fraenkel LEW 488t. ir liter.) < ide. * (Pokorny IEW I 756t.) greta ide. *ne > balt.-sl. *ne (žr. s. v. neggi).
Spėjimu, kad pr. (I, II, III) ni- ir la. dial. ni- atsiradę (dėl proklizės) iš *nei (Endzelīns SV 214, Fraenkel LEW 499) arba esą pastarojo apofoniniai variantai (Endzelīns LVG 549, plg. Fraenkel l. c.), sunku patikėti: tas la. dial. ni- yra veikiausiai iš la. *nie- (< *nei), o pr. *ni- negali būti iš *nie- (< *nei).

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Lehmann GED 265t.; Matzenauer BKAS 92.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

  Šis žodis paliudytas ir Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“. 1653 m. leidimo 18 psl. rašoma: „Pruſſicè, ſzwints pro ſzwents ſanctus, ni pro ne, non.“ Pažodžiui tai verčiu taip: Prūsiškai ſzwints vietoje [lietuviško žodžio] ſzwents „šventas“, ni vietoje [liet.] ne „ne“.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-08
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį iš 1545 m. katekizmo cituoja Pilypas Ruigys (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 52 psl.): aus dem 1545 gedruckten Preußiſchen Catechiſmo [...] Unter die Littauiſchen [gehoͤret], in jedem Gebot: Tu tur; tu ne tur, du ſollt; du ſollt nicht.

  Atrodo, kad Ruigys pirmasis konstatavo šių žodžių giminystę su atitinkamais lietuviškais žodžiais (nors, žinoma, tai ir taip akivaizdu visiems).


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.