Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 263–264 psl.

perioth

perioth (periothe, parioth) „kommen (gekommen)“ yra frazėje kellewesze perioth „der treiber ist kommen (der Wagentreiber ist gekommen)“ MBS2 (žr. PKP II 63), kur kellewesze „(Wagen)treiber“ yra matyt pr. (sūd.) *kelavezīs „ratavežys“ (žr. kellewesze). Žodį perioth bandyta laikyti atematiniu verb. (praes. 3 sg.) *perjāt „atvyksta“ < *per-jāti „t. p.“ su *jā-ti „vyksta“ = s. ind. yā-ti „(jis) eina, vyksta“ (Bezzenberger BB II 137, plg. Būga RR III 133, Endzelīns SV 223). Tačiau perioth vargu ar yra praes. forma: jis verčiamas iš vok. (MBS2) kommengekommen“ – partic. praet. (ne praes.!). Be to, baltų dialektuose atsekama tik forma (tematinė, praes. 3 sg.) *jāja „vyksta ir pan.“ (žr. toliau), kuri gali būti archajiškesnė už formą (atematinę, praes. 3 sg.) s. ind. yā́ti „(jis) eina, vyksta“ (žr. Ivanov SBG 100).
Manyčiau, kad pr. (MBS2) perioth = pr. (sūd.) *perjɔ̄t = (t. y.) *perjāt yra partic. praet. pass. nom. sg. neutr. pr. (sūd.) *perjāt „parvỹkta“ [versta į vok. (MBS2) kommengekommenpartic. 264 praet.!] < *perjātă „t. p.“; plg., pvz., pr. (III 11322) perklantī-t < *-tă (partic. praet. pass. nom. sg. neutr.), žr. s. v. perklantemmai.
Ta frazė kellewesze parioth (pakartotini šauksmai sutinkant atvykusį ratavežį, žr. MBS2) atspindi, man rodos, tokį pr. (sūd.) tekstą: *kelavezīs! „ratavežys! (sc. jau jis yra čia)“ [šauksmas nom. (ne voc.) sg. masc. forma] ir (po pauzės) *perjātă! „(jo) atvỹkta (jau)!“; plg. tipologiškai identiškos situacijos lie. tekstą: brólis (nom. sg. masc.)! – (jõ) parvažiúota! [apie lie. (jo) parvažiúota (neutr.) ir pan. žr. Ambrazas DIS 198tt.].
Tas partic. (praet. pass. nom. sg. neutr.) pr. (sūd.) *perjātă „atvỹkta“ suponuoja verb. (inf.) pr. *perjā- „atvykti, atjoti“ = praef. *per- „at-“ (žr. s. v. v. perēit, per-) + verb. *jā- „vykti, joti“, kuris yra iš verb. balt. *jā- „vykti ir pan.“ (> lie. jó-ti „reiten“ = la. jâ-t „t. p.“) bei (praes. 3 sg.) *jāja: verb. sl. *jā- „vykti ir pan.“ (> s. sl. ja-ti ir kt.) bei (praes. 3 sg.) *jā-d-; dėl pastarosios sl. lyties plg. verb. (intens.) balt. *jā-d- > lie. jó-d-yti = la. jâ-d-ît (žr. dar s. v. Jode). Apie tų balt. ir sl. verbų kilmę žr. ypač Ivanov SBG 98tt., 137 ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg BF XI (1) 73tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.