Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 267–268 psl.

perōni

perōni „gemeine (Gemeinde) – bendrija“ III 10324 [6515] (= baßnicza „bažnyčia“ VE 504) nom. sg. fem.; acc. sg. (fem.) perōnien „gemein (Gemeinde) – bendriją“ III 10721 [6727], III 10723 [6728], III 12312 [772], perōnin „gemeine (Gemeinde) – t. p.“ III 1037 [652] (= baßnicze „bažnyčią“ VE 4912), III 10320 [6512] (= baßnicze „bažnyčią“ VE 4923).
Turime subst. (ē-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *perōni „bendrija“ (su *-i < * < *) < pr. *perōnē „t. p.“, kurio (žr. ir perōnin) kilmė gana ilgą laiką buvo visai neaiški [žr., pvz., Berneker PS 312 („unklar“), Trautmann AS 396 („unklar“)]. Tik Endzelynas iškėlė, man rodos, dėmesio vertą hipotezę: pr. (III) perōni bei emperri (žr.) ir pan.varbūt (išretinta mano. – V. M.) rada ar kr. переть „drücken, drängen“ un sensl. pьrati „(nieder)treten“ (sal. nozīmes ziņā lei. mynià „Gedränge; Haufe“: mìnti „mīt“)“ (Endzelīns SV 224). Į šią hipotezę, kuri tų pr. žodžių, deja neanalizavo jų darybos aspektu, remiasi ir mano hipotezė, žr. PKP II 201–202 (tik čia suponuojamą tų pr. žodžių semantinę evoliuciją dabar esu linkęs jau kiek kitaip suvokti, žr. toliau).
Manyčiau, kad pr. *perōnē „bendrija“ yra iš (subst.) „būrys“ < *„spūstis< *„(susi)spaudimas“ (plg. Endzelīns l. c.) – sufikso *-ōnē vedinys iš verb. pr. *per- „mušimu spausti/spaudimu mušti“ [plg., pvz., lie. verb. láuž-(y)ti subst. lauž-uonė „liga, laužanti kaulus“ (LKŽ VII 208, Skardžius ŽD 285) < *„laužìmas (láužymas)“] < verb. balt.-sl. *per- (: *pir-) „t. p.“ [> lie. per̃-ti (pér-ti) „mušti ir pan.“, s. sl. per-ǫ pьr-ati „t. p.“ ir kt., žr., pvz., Trautmann BSW, Fraenkel LEW 578] < ide. *per- (: *pr̥-) „t. p.“ (dėl jo plg. Pokorny IEW I 818t.).
Iš to verb. pr. *per- „mušimu spausti/spaudimu mušti“, tiksliau, iš jo lyties (praet.) pr. *pēr- [= (praet.) lie. pė̃r-ė „mušė ir pan.“] bus atsiradęs fleksijos vedinys subst. (fem.) pr. *pērā (ar masc. *pēra-) „(susi)spaudimas (mušimu)“ > *„spūstis“ > *„būrys“ > pr. (III) *pīrā (ar *pīra-) „bendrija“ (dėl jo žr. s. v. v. pijrin, emperri), 268 plg. subst. lie. pėrà „mušimas, dyža“ (LKŽ IX 813 s. v. 1 pėrà) – fleksijos vedinį iš verb. lie. (praet.) pė̃r-ė „mušė ir pan.“ [= (praet.) pr. *pēr- „t. p.“, žr. anksčiau]. Žr. dar prio.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 101; Smoczyński DL 64t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.