Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 328 psl.

poseggīwingi

poseggīwingi „gehorsam – pavaldžiai“ III 9121–22 [5735] (= paklusni VE 3919 adj. nom. pl. masc.) adv. [žr. PKP II 183 (išn. 473), kitaip – Trautmann AS 406, Endzelīns SV 232, Schmalstieg OP 92] = pr. *pasegīwingi, kuris (dėl formos žr. s. v. ainawīdai) suponuoja adj. pr. (III) *pasegīvingis (< *-īs) „pavaldus“ (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) resp. *pasegīvings „t. p.“ (o-kamienį, nom. sg. masc.). Šis pr. (III) adj., kalkė iš vok. untertan „pavaldus“ = „apačioj padarytas (padėtas)“, yra sufikso *-īving- (žr., pvz., pomettīvingi) vedinys iš verb. pr. *paseg- „padaryti“ (su *pa- „unter-“) = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. *seg- „daryti“ (žr. seggīt).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.