Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 304–305 psl.

pogadint

pogadint „verderben – pagadinti“ III 10914–15 [696] (= pagadintas VE 5212 nom. sg.) inf. = pr. *pagadint, egzistavęs greta (verb., inf.) pr. *pagadin-tvei „t. p.“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. (inf.) *gadin-tvei „gadinti“ < verb. (inf.) balt. dial. *gadin- „t. p.“ (> lie. gadìn-ti „t. p.“), kuris – sufikso *-in- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *ged- „gesti (sich verderben)“ [> lie. gès-ti (geñda gẽdo) „t. p.“] su jo lytimi balt.(-sl.) *gēd-. 305 Čia slypi verb. ide. dial. *gedh-, kurio balsis *-e- virto į *-ē- matyt vėliau. Žr. (ir plg.) s. v. gīdan (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 271.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.