Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 10–11 psl.

rancko

rancko „handt (Hand) – ranka“ GrG 21, GrA 46, „manus – t. p.“ GrF 46 nom. sg. fem. = pr. (Gr) *rankɔ̄, t. y. *rankā (žr. dar keleranco); acc. sg. (fem.) rānkan „handt (Hand) – ranką“ III 8310 [5315], III 977 [6117], III 1137 [6934] (ver̃sta iš vok. hende „Hände – rankas“, žr. PKP II 215, išn. 690); acc. pl. (fem.) rānkans „hende (Hände) – rankas“ III 7919 [5122], III 8118 [535], III 10711 [6719]; be to, yra (acc. pl. fem.) rānkans III 8320 [5322] prepozicinėje konstrukcijoje (III 8319–20) sen senditans rānkans, verstoje iš konstrukcijos vok. (III 8221–22) mit gefalten henden „mit gefalteten Händen – su sudėtomis rankomis“. Žr. dar s. v. keleranco.
Minėtą (visai tą pačią) ir tame pačiame Enchiridiono puslapyje esančią originalo (vok.) prepozicinę konstrukciją (mit gefalten henden III 825) randame išverstą kitaip – į prepozicinę konstrukciją pr. (III 835) sen senditmai rānkān (sk.: *rānkan), kurios morfologinė kilmė, deja, nėra išaiškinta (žr. Berneker PS 198, Trautmann AS 425, Wijk Apr. St. 84, Endzelīns FBR XIV 103t., Endzelīns SV 246, Schmalstieg OP 215). Man rodos, kad ši pr. konstrukcija yra singularinė (klaidingai išversta – vietoj lauktinos pluralinės), turinti reikšmę „su sudėta (sudėtine) ranka“, t. y. pr. *sen „su“ + dat. sg. fem. [*sendītmai „sudėtai, sudėtinei“ (plg. Trautmann l. c.), žr. s. v. senditans] + acc. sg. fem. [*rānkan „ranką“, plg. pr. (III 1137) rānkan „ranką“ (acc. sg. fem.!), verstą iš vok. (III 1127) hende „Hände 11 – rankas“ (acc. pl.!), žr. anksčiau]; plg., pvz., pr. sen stesmu wirdan „mit dem Wort – su tuo žodžiu“ III 8722 [5526], t. y. pr. *sen „su“ + dat. sg. masc. (*stesmu „tam“) + acc. sg. masc. (*virdan „žodį“).
Turime pr. *rañkā „ranka“ (nom. sg. fem.) < balt.-sl. *rañkā „t. p.“ (> lie. rankà, la. rùoka, s. sl. rǫka ir pan.), kuris – matyt iš subst. ide. dial. *u̯ronkā „lenkimas“ (žr. s. v. isrankīuns).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 439t.; Rix LIV 506; Smoczyński SEJL 499; Steinbergs LgB V–VI 28.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

    Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Rancko Littauiſch. Rankà Deutſch. Hand.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.