Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 235 psl.

widekausnan

widekausnan „gezeügnis (Zeugnis) – liudijimą I 521 [518], weydikausnan „t. p.“ II 521 [117] acc. sg. fem. [žr. dar (III) reddewijdikausnan] = pr. (I, II, III) *vīdikausnan (kirčiuotas skiemuo – *vī-) – sufikso *-snā- (žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) pr. *vīdikau-tvei „liudyti“, kuris – sufikso *-au- vedinys iš subst. pr. *vīdikas „tas, kuris matė“, o šis sufikso *-ik- vedinys iš verb. pr. *vīd- „matyti, žiūrėti“ (dėl jo žr. s. v. widdai). Plg., pvz., lie. verb. kūlikáu-ti „būti kūliku“ subst. kūlìkas verb. kùl-ti.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 145; Smoczyński LAV 404.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.