Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 8 psl.

labbaiquoitīsnan

labbaiquoitīsnan „wolluͤsten (Wollust) – gerai norėjimą (geidimą)“ III 9713 [6122] (= raskaschesu „malonumuose, pasileidimuose“ VE 4210) = pr. *labaikvaitīsnan „t. p.“ (subst.) acc. sg. fem. resp. (nom. sg. fem.) pr. *labaikvaitīsna „gerai norėjimas (geidimas)“ – A. Vilio kalkė (kompozitas) iš vok. Wollust „geidimas (geidulys), gašlumas“, pastarąjį suvokiant adv. (vok.) wohl „gerai“ ( adv. pr. *labai „t. p.“, žr. labs) + subst. (vok.) Lust „geidimas, geidulys“ (žr. Götze FG 154) subst. pr. *kvaitīsna „geidimas, norėjimas“ < *kvaitīsnā „t. p.“ < *kvaitēsnā „t. p.“, kuris – sufikso *-snā (žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) pr. *kvaitē-tvei „norėti, geisti“ (žr. quoitē). Padarydamas kompozitą (subst., kalkę) pr. *labaikvaitīsna „gerai norėjimas (geidimas)“ A. Vilis rėmėsi ir gyvosios pr. kalbos faktu – samplaika pr. (adv.) *labai „gerai“ (verb.) *kvaitītvei „norėti, geisti“. Plg. dar labbapodingausnan (žr.), labbasegīsnan (žr.).
Į visa tai atsižvelgiant nederėtų sakyti, kad „Конструирование прусск. labbaiquoitīsnan для передачи нем. (in) wolluͤsten в данном контексте следует признать переводческой удачей“ (Toporov PJ IV 395; išretinta mano. – V. M.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 63; Lašinytė Blt XLII (2) 255.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.