Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 218–219 psl.

panno

panno „vuͤer (Feuer) – ugnis“ E 33 nom. sg. neutr. = pr. *pànu: su kirčiuotu pr. *-à- resp. nekirčiuotu (platoku) pr. *-u (plg. pr. *medu „medus“ = meddo, žr.), žr. dar panustaclan, panicke.
Subst. (u-kamienis, neutr.) pr. *panu „ugnis“ < balt. *panu „t. p.“ ( suom. panu „t. p.“) galėtų būti iš adj. (neutr.) ide. dial. (balt.) *pŏnu „ugninis“ < *pu̯ŏn-u „t. p.“ – fleksijos *-u- (t. y. u2-kamiengalio, dėl jo žr. Mažiulis BS 262tt.) vedinys iš subst. (neutr.) ide. dial. (balt.) *p(u)u̯on- „ugnis“ [plg. subst. ide. dial. (germ. dial.) *pu̯ōn „t. p.“ > go. fon „t. p.“ ir pan. (dėl medžiagos žr., pvz., Pokorny IEW I 828)].
Tokį subst. (neutr.) ide. dial. (balt.) *p(u)u̯ŏn- „ugnis“ jau nebesunku kildinti iš ide. dial. *p(u)u̯en-/*pun- „t. p.“, o šį – iš heteroklitinio subst. ide. *pḤHur/*pḤHu̯(e)n- „t. p.“ [su skiemeniniu *-Ḥ- (po *p-)] > het. paḫḫur/paḫḫu(e)n- „t. p.“ ir kt., žr. Gamkrelidze-Ivanov IJI II 699, plg. Pokorny l. c.
Tačiau tokia balt. *panu „ugnis“ etimologija, kuri iš esmės tradicinė (žr., pvz., Berneker PS 310, Trautmann AS 389 ir liter., Trautmann BSW 206, Endzelīns SV 219), visgi nėra neabejotina, žr. Stang LS 41.
Man rodos, galimas ir toks spėjimas: balt. *panu „ugnis“ yra ne iš ide. dial. (balt.) *p(u)u̯on- „ugnis“ (tradicinė hipotezė, žr. anksčiau), o iš ide. dial. (balt.) *pHnu „t. p.“ = *pHnu̯- „t. p.“ (su trimis sonantais!) *pHu̯n- „t. p.“ [sonantų *-u̯n- metatezė (dėl 219 tabu) į *-nu̯-], kuris – iš minėto heteroklitinio ide. subst. (žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 392t.; Blažek Blt XXXIX (2) 189tt.; Kloekhorst EDHIL 613t.; Lehmann GED 108, 120; Matzenauer BKAS 96; Mažiulis Blt XLIII (3) 435t.; Orel HGE 119.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.