Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 303 psl.

podingai

podingai „gefalle – tepatinka“ III 7917 [5121] (= passidabotu „patiktų“ VE 341 sup.) praes. 3 pl. = matyt opt. (žr. Stang Vergl. Gr. 351, 361) pr. *padīngai (su cirkumfleksiniu *-īn-, žr. podīngan), kurį bandyta gretinti su lie. dial. padingsta man „man patinka“, mán dìnga „man atrodo“ (Endzelīns SV 229). Bet šis gretinimas nebuvo tinkamai (ypač semantiškai) pagrįstas. Todėl šitokiu gretinimu neatsitiktinai abejoja Schmalstieg (OP 167), nors jis, tiesa, be reikalo mėgina pr. (III 7917) podingai foneminti į pr. *patinka.
Pr. (III) *padīngai [opt. (praes.) 3 pl.] suponuoja matyt verb. (inf.) pr. *padīng-tvei „patikti, pamėgti“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. (inf.) pr. *dīng-tveimėgti< *„linkti prie ko“ (plg., pvz., lie.: mes į pieną neliñkę „mes pieno nemėgstameLKŽ VII 548 s. v. liñkti 8). Plg. lie. dial. ding-ti (LKŽ II² 564 s. v. 2 dingti) „patikti“ (< *„linkti prie ko“) bei „rodytis, vaizduotis, manyti“ (< „manyti“ < *„linkti prie nuomonės“).
Dėl verb. pr. *dīng- „linkti“ < balt. *deñg-/*diñg- „lenkti(s)“ žr. s. v. v. II dangus, dongo.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 35; Smoczyński Blt XXVIII (1) 77, LAV 269t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.