Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 304 psl.

podruwīsnan

podruwīsnan „hoffnung (Hofnung) – tikėjimą (patikėjimą), viltį“ III 1219 [7519] (= wieroje „tikėjime“ VE 5917) acc. sg. fem. = pr. *padruvīsnan – sufikso *-snā- (žr. s. v. bousennis) vedinys iš inf. pr. *padruvī-tvei „patikėti“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. (inf.) *druvī-tvei „tikėti“ (žr. druwīt). Plg. nadruwīsnan (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.