Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 307–308 psl.

poglabū

poglabū „hertzete (herzte) – paglamonėjo“ III 1137 [6934] (= apsikabindams VE 6013–14) praet. 3 sg. = pr. *paglabū (< * *-ājā), suponuojantis verb. (inf.) pr. (III) *paglabū-tvei „paglamonėti“ = pr. (III) praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + (inf.) *glabū-tvei „glamonėti“, kuris yra matyt ne iš pr. *glăbā-tvei „t. p.“ [t. y. su nekirčiuotu *-ā- (*-lā-), išvirtusiu į *-ă-], o iš pr. *glabā-tvei „t. p.“ (žr. toliau) < verb. (intens., inf.) balt. *glabā- „globstyti, spaudinėti (ką prie ko)“ [plg. verb. (inf.) sl. *glăbī- (su trumpuoju *-ă-!) > lenk. globi-ć „(su)spausti“ ir kt., žr. Trautmann BSW 91t.] > la. glabā-t „(iš)saugoti“, lie. dial. glabó-ti „glėbti, glėbesčiuoti; saugoti“ (LKŽ III 391).
Verb. (inf.) intens. balt. *glabā- „globstyti, spaudinėti“ laikau vediniu (intens.!) iš verb. balt. *glab- (praes., praet. inf.) „spausti“ [plg., pvz., verb. balt. *kap- „kirsti“ (intens). *kapā- (inf.), plg. s. v. enkopts] *glab- (praes., inf.)–*glāb- (praet.) „t. p.“ *glab- (praes.)–*glāb- (praet., inf.) *glāb- (praes., praet., inf.) „t. p.“ (> lie. glób-ti ir pan., žr. abglopte), plg., pvz., verb. balt. *grāb- (praes., praet., inf.) „krapštyti“ (> lie. grób-ti ir pan.) kilmę (žr. s. v. grobis). Iš čia galima suprasti, kaip greta verb. (intens., inf.) balt. *glabā- „globstyti, spaudinėti“ (žr. anksčiau), atsirado ir verb. (intens., inf.) balt. dial. *glābā- „t. p.“ (> lie. globóti).
Dėl verb. balt. *glab- „spausti“ (praes., praet., inf.) balt. *gleb- „t. p.“ kilmės žr. s. v. galbimai.
308 Pr. (III 1137) poglabū bei kitų jo giminaičių (žr. anksčiau), tik neanalizuodami jų darybos (pagrindinio jų etimologijos klausimo), kilmę panašiai suvokia, pvz., Nesselmann Thes. 48, Berneker PS 292, Trautmann AS 230, Trautmann BSW 91t., ME I 621, 623, Fraenkel LEW 156, Stang LS 22, Pokorny IEW I 359t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 50; Smoczyński LAV 274, SEJL 187.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.