Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 336 psl.

powargsennien

powargsennien „jammer (Jammer) – pavargimą (išvargimą)“ III 11520 [7130] acc. sg. masc. = pr. *pavargsenʹan. Suponuoja subst. (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *pavargsenis (< *-īs) „pavargimas“ – sufikso *-sen- (žr. s. v. bousennis) vedinį iš inf. (būtent iš inf.!) pr. *pavarg-tvei (žr. dar s. v. powargewingiskan) = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. (inf.) *varg-tvei „vargti“ (žr. wargan, wargs).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 395.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.