Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 84 psl.

schlāitiskai 1

I schlāitiskai „in sonderheyt (in Sonderheit) – atskiraĩ, išskirtinaĩ“ III 713 [473–4] (= skiriu „skyrium, atskirai“ VE 2914) adv. = pr. *sklāitiskai, kuris (adv.) suponuoja adj. pr. *sklāitisk- „atskiras“ – sufikso *-isk- vedinį iš adj. pr. *sklāita- „atskiras, atskirtas“ (žr. s. v. schklāits); dėl darybos plg., pvz., s. v. arwiskai (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.