Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 84–85 psl.

schlāitiskan

schlāitiskan, t. y. en schlāitiskan „inn sonderheyt (in Sonderheit) – ypatingai“ III 6910 [4522] (= ipaczei „ypačiai, ypatingai“ VE 2820 adv.), „in sonderheit (in Sonderheit) – t. p.“ III 6925 [4533] (= ipaczei „ypačiai, ypatingai“ VE 2933 adv.) adv. „ypatingai“ = adv. (prepozicinė konstrukcija) „ypatingume“ = pr. *en (žr. en) + acc. sg. (subst.) fem. *sklāitiskan „ypatingumą“ (plg., pvz., s. v. enwāngiskan); schlaītiskai (sk. schlāitiskai), t. y. en schlāitiskai „in sonderheit (in Sonderheit) – ypatingai“ III 6719 [4510] (= ipaczei „ypačiai, ypatingai“ VE 288 adv.) adv. „ypatingai“ = adv. (prepozicinė konstrukcija) „ypatingume“ = pr. *en (žr. en) + dat. sg. (subst.) fem. *sklāitiskai „ypatingumui“ (plg., pvz., s. v. entickrikai).
Turime subst. (fem.) pr. (III) *sklāitisku (< * < *) „ypatingumas“ 85 (nom. sg. fem.) < „išskirtinumas“ adj. (ā-kamienis, fem.) *sklāitisku „ypatinga, atskirà“ (dėl šio adj. žr. s. v. I schlāitiskai); plg. labbisku (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.