Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 104 psl.

-si

-si refl. grīkisi (žr. s. v. grīkimai); datunsi (žr. s. v. dāt), embaddusisi (žr.) ir audāsseisin (žr. s. v. audāt sien), audāsin (žr. s. v. audāt sien), maitātunsin (žr.) ir kt. (pilną registrą žr. Trautmann AS 443 s. v. swaise, Endzelīns SV 247). Turime pr. *-si (ir *-si + *-n > *-sin) < balt. *-si, žr. Rosinas 160 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.