Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 176–177 psl.

swintian

176 swintian „swin (Schwein) – kiaulė (apskritai)“ nom. sg. neutr., kurį laikyti (arba įtarti) slavizmu (Trautmann AS 443, Levin SE 106) nėra pagrindo, taisytinas į *swinstian (Endzelīns SV 260, Karaliūnas CPP 20, plg. Sabaliauskas LKK X 171) = pr. (E) *svinstʹan < *svīnistʹan (subst. diminut.) < pr. *svīnistjan „kiaulelė, kiaulytė“ [čia dėl, pvz., pr. „kiaulelė, kiaulytė“ pr. (E) „kiaulėplg., pvz., pr. *„avelė, avytė“ pr. (E) „avis“, žr. camstian], o šis – sufikso (diminut.) *-istja- vedinys turbūt ne iš *svīna- (dėl jo žr. toliau), o iš subst. [ī/(i)-kamienio, fem.] vak. balt.-sl. *s(u)vīnī (nom. sg.)/*s(u)vīn(i)jā- „kiaulė“ (> rus. свинья „t. p.“ ir kt., žr. Vasmer ESRJ III 579); dėl jo segmento *s(u)v-, t. y. variantų *suv-/*sv- žr. s. v. seweynis.
Subst. vak. balt.-sl. *s(u)vīnī/*s(u)vīn(i)jā- „kiaulė“ laikytinas formanto (fleksijos) */-(i)jā- vediniu iš adj. (ā-/o-kamienio) balt.-sl. *s(u)vīna-/*s(u)vīnā- „kiauliška/kiauliškas“ (> la. svīns „beschmutzt“, s. sl. svinъ „kiauliškas“ ir kt.). Plg. gana seną darybos modelį:, pvz., iš lie. adj. (ā-/o-kamienio) margà/márgas turime formanto (fleksijos) -ē- (fem. resp. -ja- masc.) vedinį subst. (mob.) márgė (márgis); dėl šio lie. -ē- [bet jo kilmė̃s iš balt. *-(i)jā-] ir minėto formanto vak. balt.-sl. *-ī-/*-(i)jā-, kurie abu istoriškai visais atžvilgiais yra labai panašūs, žr. s. v. kexti.
adj. balt.-sl. *s(u)vīna- „kiauliškas“ – iš jo lyties neutr. *s(u)vīnan „t. p.“ bus atsiradęs subst. (neutr.) balt. dial. *s(u)vīnan „kiauliškumas (tai, kas kiauliška)“ (dėl tokio subst. plg., pvz., s. v. giwan) subst. (masc.) lie. dial. (gal iš kurš.) svýnas „kiaulių migis“ (LKŽ XIV 363); šiam lie. substantyvui panašią etimologiją pirmasis pasiūlė Karaliūnas CPP 19 (tik jo etimologija, ignoruojanti žodžių darybą, yra ne tiek pati etimologija, kiek etimologiniai gretinimai).
Adj. balt.-sl. *s(u)vīna- „kiauliškas“ yra didžiai senas – adj. sufikso balt.-sl. *-īna- (< ide. *-īno-, žr. s. v. seimīns) vedinys iš subst. (K-kamienio, fem./masc.) balt.-sl. *sū-s (nom. sg.)/*suv- „kiaulė (apskritai)“ < subst. (fem./masc.) ide. *sū-s/*suu̯- „t. p.“ [> gr. ὗς „t. p.“ (fem./masc.) ir kt., žr. Pokorny IEW I 1038] 177 > lo. sūs „t. p.“ (fem./masc.) adj. lo. su-īnus „kiauliškas“.
Iš to subst. ide. *sū-s/*suu̯- „kiaulė (apskritai)“ > germ. *sū-/*s(u)v- „t. p.“ atsirado adj. germ. *s(u)v-īna- „kiauliškas“ subst. (neutr.) germ. *s(u)vīna(n) „kiauliškumas“ [plg. minėtą subst. (neutr.) balt. dial. *s(u)vīnan „t. p.“] > „tai, kas būdinga įvairiõs (t. y. neutralios – nei fem., nei masc.) lyties kiaulėms“ > subst. (neutr.) go. swein „kiaulė“ ir kt. Atsiradus tokiam subst. (neutr.) germ. *s(u)vīna(n) „kiaulė“ (apskritai)“, senasis subst. (fem./masc.) germ. *sū-/*s(u)v- „kiaulė (apskritai)“ (< ide. *sū-/*suu̯- „t. p.“) virto į subst. (fem.!) germ. *sū- [*s(u)v-] „kiaulė“ > subst. (fem.!) s. v. a. „t. p.“ ir kt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1537; Demiraj AE 397t.; Derksen EDSIL 477; Karaliūnas LKK XXXI 128t.; Lehmann GED 334; Mayrhofer EWA II 738t.; Orel HGE 389, 397; Smoczyński DL 74tt.; Vaan EDL 603.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.