Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 203–204 psl.

tuldīsnan

tuldīsnan „freuden (Freude) – džiaugsmą“ III 8913 [576] (= linxsmibe „linksmybe“ VE 3812) acc. sg. fem. = pr. (III) *tuldīsnan greta (nom. sg. fem.) pr. (III) *tuldīsna „džiaugsmas“ < 204 pr. *tuldīsnā „t. p.“ – sufikso *-snā- (žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) pr. *tuldī-tvei „džiuginti“ (Būga RR II 633), kuris, deja, ir dabar yra „bez paticamas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 267 ir liter.). Galima būtų atsargiai spėti: pr. *tuldī-tvei „džiuginti“ < *„raminti“ *< *„tildyti“ – vedinys iš verb. pr. *tul- „tilti“, sietino su lie. tìl-ti „t. p.“ (čia dėl santykio pr. *tul- : lie. til- plg. pr. gun- „ginti“ : lie. gin- „t. p.“, žr. s. v. guntwei; žr. dar s. v. gulsennin); plg. lie. tìl-dyti „tildyti, raminti“ ir tál-dyti „t. p.“ (LKŽ XV 759; Skardžius ŽD 536). Žr. dar kitokį spėjimą PKP II 179 (išn. 443), 267 (išn. 61).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 97; Matzenauer BKAS 136; Smoczyński DL 174tt., LAV 371.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.