Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 91–93 psl.

kalopeilis

kalopeilis „hackemesser (Hackemesser) – kapojamasis peilis“ E 369 nom. sg. masc. – kompozitas, kurio sandą -peilis leñgva atstatyti: pr. *-peilīs „peilis“ subst. pr. *peilīs „t. p.“ (nom. sg. masc., žr. peile). Sandą kalo- Trautmannas (AS 351) skaito pr. *kală- resp. laiko o-kamieniu masc. nomen (bet nepasako, ar subst., ar adj.). Kurios kalbõs dalies (bei kokios giminė̃s) 92 žodis slypi sande kalo- ir svarbiausia, kaip skaityti jo raidę -o- (ar pr. *-ā-, ar pr. *-ă-), nieko nenurodo Endzelīns SV 188, Toporov PJ III 175t.
Pr. (E 369) kalopeilis, remiantis E žodynėlio grafikos dėsningumais, paprasčiau (vadinasi, patikimiau) skaityti (dėl raidės -o-!) ne pr. *kalăpeilīs, o pr. *kalāpeilīs (t. y. pr. *kalɔ̄peilīs), žr. dar toliau. Kompozitas pr. *kalāpeilīs „kapojamasis peilis“ yra turbūt kalkė kompozito vok. (E 369) hackemesser „t. p.“ (plg. Toporov PJ III 176), kurio reikšmė, manyčiau, iš tikrųjų bus buvusi „kapojimo peilis“: dėl vok. (E 369) hacke- plg. v. v. a. (subst.) hacke „das Hacken – kapojimas“ (Lex 79). Taigi pr. *kalāpeilīs „kapojamasis (kertamasis) peilis“ iš tikrųjų gali būti „kapojimo (kirtimo) peilis“ = „kapojimo (kirtimo) ypatybę turintis (kapojimui skirtas) peilis“.
Vadinasi, šio pr. kompozito sandas *kalā- gali būti („kapojimas, kirtimas“ =) „kirtimo ypatybė“ ā-kamienis subst. pr. *kalā „t. p.“ (nom. sg. fem.) < subst. balt. *kalā „kirtimo (mušimo–dūrimo) ypatybės“ (nom. sg. fem., žr. toliau), plg., pvz., subst. balt.-sl. *lankā „lenkimo (linkimo) ypatybė, lenktumas“ (> lie. lankà „Flußwiese“ ir kt., žr. s. v. Lankaym).
Greta ā-kamienio subst. balt. *kalā „kirtimo ypatybė“ (fem.) bus egzistavęs ir o-kamienis subst. balt. *kala- „t. p.“ (žr. s. v. kalabian), kuris buvo turbūt neutr. (arba masc.?); plg., pvz., minėtą ā-kamienį subst. balt-sl. *lankā „lenkimo (linkimo) ypatybė, lenktumas“ (fem.), egzistavusį greta o-kamienio subst. balt.-sl. *lanka- „t. p.“, kuris galėjo būti neutr. (t. y. nebūtinai masc.) – subst. (nom.-acc. sg. neutr.) balt.-sl. *lankă „t. p.“ (> lie. lañkas „etwas Gebogenes“ = la. lùoks „t. p.“) resp. balt.-sl. dial. (*lankă + *-n >) *lankan „t. p.“ [> sl. *lǫkъ „lankas“, dėl sl. < balt.-sl. dial. *-an (nom.-acc. sg. neutr.) žr. Mažiulis BS 86t.].
Jeigu subst. balt. *kala- „kirtimo ypatybė“ iš tikrųjų buvo neutr.subst. balt. *kală „t. p.“ (nom.-acc. sg. neutr.) resp. balt. dial. (*kală + *-n >) *kalan „t. p.“ (nom.-acc. sg. neutr., dėl fleksijos žr. Mažiulis BS 84tt.), tai jo ir subst. balt. *kalā „t. p.“ (nom. sg. fem.) gretybė nesunkiai galėtų suponuoti jų darybos 93 pamatą adj. balt. *kala- (*kalā) „kertantis, kirstas“ (plg., pvz., s. v. garian), kuris laikytinas vediniu iš verb. balt. *kal- „kirsti“ (> lie. kál-ti „schlagen, schmieden“ = la. kal̃-t „schmieden“) < balt.-sl. *kal- „t. p.“ (> s. sl. kla-ti „durti, pjauti“ ir kt.). Šis verb. balt.-sl. „kirsti“ yra matyt iš seniausio verb. balt.-sl. *(s)kal- „t. p.“ balt.-sl. *(s)kel- „kirsti, skelti“ < ide. *(s)kel- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 545tt., 923tt.), žr. s. v. v. kalte, caltestisklokis, ir ypač kalmus, kalpus.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 45; Lašinytė Blt XLII (2) 250; Smoczyński DL 42; Stundžia BSI XVIII 200t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.