Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 85 psl.

schlusingisku

schlusingisku „dienstlich – tarnybiškai“ III 3515 [2724] adv. (su -u vietoj -ai, žr. s. v. etnīwingiskai, be to, PKP II 167, išn. 372) suponuoja adj. pr. (III) *šlūzingiska- „tarnybiškas“ < *slūzingiska- „t. p.“ (dėl *šl- < *sl- žr. s. v. schlusien) – sufikso *-isk- vedinį iš adj. pr. *slūzing- „tarnybinis“, o šis – sufikso *-ing- vedinį iš verb. pr. (semb.) *slūzī- „tarnauti“ > slūzi- „t. p.“ (plg. s. v. schlusien); plg. aulāikings (žr.) darybą.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.