Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 307 psl.

pogirrien

pogirrien „lob (Lob) – pagyrimą“ III 1334–5 [8112] acc. sg. = (galbūt ē-kamienis, fem.) pr. *pagiren [kirčiuotas skiemuo – matyt *-gi- (geminatinė raidė -rr-!), suponuojantis subst. (nom. sg. fem.) pr. (III) *pagìri „pagyrimas“ < *pagìrī „t. p.“ < *pagìrē „t. p.“ – fleksijos vedinys iš verb. *pagir-tvei „pagirti“ (plg., pvz., lie. verb. bė́gti subst. bė̃g-ė „bėgimas“) = praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. *gir- „girti“ (žr. s. v. girtwei). Žr. dar pogirsnan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.