Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 360 psl.

gewinna

gewinna „(sie) arbeiten – (jie) dirba, darbuojasi“ III 8727 [5530] (= rūpinasi „rūpinasi“ VE 3723–24), III 896 [571] (= procawoiese „darbuojasi“ VE 384) praes. 3 pl. Yra pr. (inf.) *gevinā-tvei (ar *gevin-tvei) „dirbti, darbuotis, vargti (rūpintis) dėl ko“ = „sunkiai dirbti“ – greičiau skolinys iš vok. gewinnen „uždirbti“ (plg. Trautmann AS 338 ir liter., Toporov PJ II 228t., 230 ir liter.), plg., pvz., lie. dìrbti „arbeiten“ ir uždìrbti „gewinnen“. Reikšmė̃s „dirbti, darbuotis“ skolinių turi ir kitos baltų kal̃bos – la. stràdât (iš rus., žr. ME III 1084), lie. (dial.) prociavóti (iš lenk.). Pr. *gevin(ā)tvei „sunkiai dirbti“ (nesenas žodis – skolinys!) ir pr. *dēlātvei „dirbti, veikti“ (žr. s. v. dīlinai) plg. su lie. prociavóti „sunkiai dirbti“ (nesenas žodis – skolinys!) ir dìrbti „dirbti, veikti“.
Kita hipotezė šį pr. (2×) gewinna bei (1×) gewineis (žr.) veda iš *geivin- ir sieja su la. dziẽv-ât „gyventi, dirbti, darbuotis“ (žr. s. v. giwan), plg. lie. gyvénti „…; dirbti (apie žemę)“ (LKŽ III 375, 376); žr. Trautmann l. c., Endzelīns SV 177, Toporov l. c. (ir liter.), Kagaine-Bušs Blt XXI 27tt. Ši hipotezė už minėtąją nėra geresnė: spėjimu, kad čia pr. gew- (3×!) esąs iš *geiv- (žr. ypač Endzelīns DI III2 58), visgi nelengva patikėti.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 47; Smoczyński LAV 152.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.