Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 191 psl.

niwinūtiskau

niwinūtiskau (sk. niwinūtiskan) „Vnschuld (Unschuld) – nekaltumą“ III 4322 [3130] (= nekaltibeje „nekaltybėje“ VE 1621–22) subst. acc. sg. fem. = pr. *nivinūtiskan suponuoja subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *nivinūtisku „nekaltumas“ = pr. *ni- „ne“ (žr. ni) + subst. *vinūtisku „kaltumas“, kuris – iš adj. (ā-kamienio, nom. sg. fem.) *vinūtisku „kalta“ (su *-u < * < *) greta adj. (o-kamienio) pr. *vinūtiska- „kaltas“ (plg., pvz., labbisku, žr.). Pastarasis – sufikso *-isk- vedinys iš partic. (praet. pass.) pr. (III) *vinūta- „kaltintas, kaltas“ iš verb. (inf.) pr. (III) *vinū-(tvei) „kaltinti“ (su *-i- < *-ī-), dėl jo žr. s. v. v. etwinūt, niebwinūts, niwinūton.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.