Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 305 psl.

pogalban

pogalban „gehuͤlffen (Gehülfen) – pagalbą (pagalbininką)“ III 10111 [6319] (= pagalba VE 4816 acc. sg.) acc. sg. fem. = pr. *pagalban; jo pagrindinė reikšmė – „pagalbą“, bet čia pavartotas [kaip rodo vok. (III 10010) gehuͤlffen „Gehülfen“] reikšme „pagalbininką“ (žr. dar pogalbenix), plg., pvz., lie. dial. (Ds): čia mano pagélba ateĩna reikšme „čia mano pagalbininkas ateina“ (žr. ir PKP 196, išn. 570).
Pr. (III 10111) *pagalban (acc. sg. fem.) suponuoja (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *pagalbŭ „pagalba“ (kirčiuotas skiemuo – *-gal-) < pr. semb. *pagalbū „t. p.“ < pr. *pagalbā „t. p.“ < balt. dial. *pagalbā „t. p.“ [> lie. pagálba „t. p.“ bei (pagálba ) lie. dial. pagélba „t. p.“], kuris – fleksijos vedinys iš verb. balt. *pagalb- „pagelbėti“ = praef. *pa- „pa-“ (žr. s. v. po) + *galb- „gelbėti“ (žr. galbimai, pogalbton).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.